Skip to main content

HSEQ

Health – Safety – Environment – Quality

”Der er altid råd og tid til at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt”

Miljø- og arbejdsmiljøpolitikken gælder for virksomhedens lokationer, on-site hos kunder i ind- og udland, samt personer der arbejder på vegne af os.

Vi arbejder kontinuerligt med at skabe et godt arbejdsmiljø med tidssvarende fysiske og psykosociale rammer. Vi arbejder åbent og aktivt med arbejdsmiljøforbedringer ud fra et helhedsperspektiv, hvor vi konsulterer og inddrager arbejdstagerne og arbejdsmiljørepræsentanterne.

Hos os prioriteres et godt psykisk arbejdsmiljø højt, og enhver form for krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, vil blive taget alvorligt og håndteret af ledelsen.

Dorthe Marie Siersbæk

Chief of HR, HSEQ & Marketing

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

(Hvide Sande Agency & Supply not included)

ISO 9001 – KVALITETSSTYRING

Seasight Group og dets associerede selskaber sigter mod at overholde de absolut højeste standarder, når vi laver produkter og yder services. Kundernes tilfredshed er vores klare mål. Derfor sætter vi pris på at have fået ISO 9001 certifikatet.

At vedligeholde vores kvalitetssyringssystem er en løbende proces, som vi investerer mange ressourcer i, da det hjælper os med at holde fokus på kundernes krav, risikostyring og grundig dokumentation af vores arbejdsprocesser.

ISO 14001 – MILJØ

Seasight Groups ISO14001 certificering er en del af vores miljøstrategi, der omfatter affaldssortering, reduceret energiforbrug, gennemtænkte transportprocedurer og bæredygtige produktionsprincipper.

Vi støtter Danmarks målsætning om at blive CO2-neutrale i 2030 og har allerede nu aftaler med vores lokale energileverandør om brug af grøn energi.

ISO 45001 – SUNDHED & SIKKERHED

At have en sund og sikker arbejdsplads har altid haft højeste prioritet. Med firmaets og medarbejderskarens fortsatte vækst har vi lagt vægt på at blive ISO 45001 certificeret. Dette er en naturlig fortsættelse af vores arbejde med arbejdsmiljø, hvor vi har en meget lav tolerance overfor afvigelser.

Vi gennemfører jævnlige interne kampagner for et sikrere arbejdsmiljø, og den nyeste statistik for arbejdssikkerheden nævnes ved medarbejdernes månedlige informationsmøder på alle afdelinger sammen med initiativer til aktiv inddragelse af medarbejdernes ansvarlighed for deres dagligdag og konstruktive forslag til forbedringer.

Vi forpligter os til at…

Overholde lovkrav og andre krav

Forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom, samt skabe sikre og sunde arbejdspladser og aktiviteter

Fjerne farer og reducere arbejdsmiljørisici

Beskytte miljøet og forebygge miljøpåvirkninger

Løbende forbedre miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet for at fremme vores præstation

konsultere og inddrage arbejdstagerne og arbejdsmiljørepræsentanterne

Minimere ressourceforbrug